Dinimiz Kurandaki Hikmet Yetmez mi?

Bu bölümde yine okuyucunun anlamasını kolaylaştırmak için tablo yöntemini kullanacağım. İddia ve cevabın yan yana görülmesi suretiyle meselenin anlaşılması kolaylaşacaktır.  Hikmet konusu tüm gelenekçi iddiaların temelini oluşturduğundan, söz konusu kavramı kapsamlı...

Allah’a ve elçisine itaat

‘’ALLAH’A VE ELÇİSİNE İTAAT’’ NASIL OLMALIDIR? İddia: Kur’an, Allah’a ve elçisine itaat etmemizi emretmektedir. Bundan dolayı Allah’a itaat etmek için Kur’an’a, elçiye itaat etmek için ise hadis kaynaklarına başvurmalıyız.   İddiaya Cevap: Kur’an’ı incelediğimizde,...

Elçilerin Görevi Nedir?

ELÇİLERİN GÖREVİ NEDİR? İddia: Elçinin tebliğden başka sorumlulukları da vardır. Elçinin tebyin/açıklama ve tefsir gibi yükümlülükleri de vardır. Kur’an’ın uygulayıcısı Muhammed Peygamber’dir ve hadisler olmadan bu uygulamayı göremeyiz, dolayısı ile Kur’an’ı...

Kuran’ın Açıklayıcısı Kimdir…

KURAN’IN AÇIKLAYICISI KİMDİR? İddia: Peygamberlik görevlerinden birisi de Kur’an-ı Kerim’i sözlü ve uygulamalı olarak açıkça ortaya koymaktır. O, müminler tarafından anlaşılamayan ayetlere, kavramlara ve konulara açıklık getirmiştir. Uygulamalarıyla da...

Neden Yalnız Kur’an?

Bu kitabın amacı, yüzyıllardır gerileme döneminde olan Müslümanların neden gelişen uygarlıkların bu derece gerisinde kaldıklarının nedenini ortaya koymaya çalışmaktır. Allah’ın yeterli, apaçık ve kolaylaştırılmış olarak tanıttığı Kuran’ı terk eden...