Bu kitabın amacı, yüzyıllardır gerileme döneminde olan Müslümanların neden gelişen uygarlıkların bu derece gerisinde kaldıklarının nedenini ortaya koymaya çalışmaktır.

Allah’ın yeterli, apaçık ve kolaylaştırılmış olarak tanıttığı Kuran’ı terk eden Müslümanlar, din adına yüzlerce yasak ve kuralla dini yaşanmaz bir hale çeviren atalar dinini sorgulamadan izlemeyi tercih ediyor.

Çoğu Müslüman, alim olarak nitelediği kişilere ve kitaplarına güvendiği kadar, ALLAH’a ve kitabına güvenmiyor hatta okuma gereği bile duymuyor!

İslam dünyası Kuran’ı terk etmenin, mezheplere ayrılarak farklı dini öğretileri takip etmenin, akla ve bilime önem vermemenin kaçınılmaz sonucu olarak; gelişen toplumların, bilimin, sanatın oldukça gerisinde kalıyor ve kendi kendini cezalandırarak huzursuzluğa mahkum oluyor.

Ayetler eşliğinde Kuran’ın din adına yeterliliğini ve din adamlarının Müslümanları Kur’an dan nasıl saptırdığını sade bir dille ortaya koyarak, insanları ALLAH’ın terk edilen mesajı Kuran’a davet ediyoruz…

Zuhruf 44 : Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan hesaba çekileceksiniz.