Tahrif Edilen Ayetler

ANLAMI KONULDUKLARI YERDEN KAYDIRILAN AYETLER!     İddia: Peygamberimize Kur’an gibi benzeri bir vahiy daha verilmiştir. Aşağıdaki ayet (Necm:3) Peygamberimizin konuşmalarının da vahiy olduğunun delilidir. Hadisler de vahiydir/ahyin açıklamasıdır.  ...

Müşrikler de Allah’a İnanırlar

Müşrikler Allah’ın varlığına, her şeyin yaratıcısı olduğuna hatta kitaplarına bile inanırlar.   MÜŞRİKLER DE ALLAH’A İNANAN KİMSELERDİR..! Ankebut:61 Onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ay’ı kim emrinize verdi?” diye sorsan,...

Hadislerin Dine Verdiği Zarar Nedir?

Hadislerin Dine Verdiği Zararın Boyutları Nedir? Hadislerdeki hikmetlerden bahsedildiğini çok duyduk. Bu hikmetlerin alınmasının önemli olduğu bize sürekli söylendi. Bütün bunlar bize anlatılırken, önemli bir nokta olan hadislerin neler kaybettirdiği, ne türlü bir...

Neden Yalnız Kuran

            NEDEN YALNIZCA KUR’AN? İddia: Geleneksel dini anlayış, İslam dininde dört (4) kaynak olduğunu iddia eder. Bunlar Kur’an + Sünnet + İcma + Kıyas diye adlandırılmıştır. Ancak günümüzde bunlar iki kaynak olarak ıslah edilmeye çalışılıyor.   İddiaya...

Şirkin Temel Yöntemi

ŞİRKİN TEMEL YÖNTEMİ: HARAMLAR UYDURMAK!   ‘’Dindeki en önemli konu nedir?’’ diye sorulduğunda, ‘’yasa koymak’’ olarak cevaplamak yerinde olacaktır. Kur’an’daki en önemli cümle, Kelime-i Tevhid’dir ve o cümlenin mesajı konumuzla alakalıdır. Eğer dinde iki yasa...

İncil ve Tevrat’a Güvenmeyenler

İNCİL VE TEVRAT’A GÜVENMEYENLER, HADİS KİTAPLARINA NASIL GÜVENİYOR? İddia: Hadislerin içinde hiç mi hikmet yok? Peygamberimiz hiç mi konuşmadı? Hadisleri toptan reddetmek süpürüp atmaktır Kur’an’a uygun çok güzel hadisler var, bunları uydurma hadislerden ayıklamamız...